Certifiering Mediumskap

Längden på utbildningen för att bli certifierat medium varierar och är högst individuell. Det tar mellan 3-5 (upp till 7) år från det du börjar gå kurser tills du är färdig att gå upp för mediumcertifikat. Du bör gå två helgkurser per år, för mig  samt träna däremellan i utvecklingscirkel för intuition/medialitet. Det är svårt att avgöra precis hur lång tid just du behöver för att bli certifierat medium. Det kräver mycket träning och tålamod.
Ett delmål på vägen är träningskortet. Det får du när jag anser att du kan så pass mycket om kontakt med andevärlden och förmedling av budskap att du kan börja träna på personer utanför vänkretsen
Med träningskortet kan du ge privatsittningar med andekontakt och även hålla seanser för max 30 personer. Samt ta lite betalt för ditt arbete.

Krav för att få träningskort
Vanligen får du träningskort efter tre till fyra kurser som du gått för mig.
Du ska kunna ge en privatsittning där du kan ge bevis på att andevärlden existerar och att det är möjligt att kommunicera med den.
Du ska kunna hålla en medial demonstration/seans på ca en halvtimme, du går upp inför gruppen och eventuellt någon inbjuden.
I båda fallen ska genomförandet ske på ett sätt som följer de regler du lärt dig på kursen för kontakt med andevärlden.

Krav för certifiering
När du haft träningskort ett par år.
Du ska kunna ge privatsittningar där du kan ge bevis på att andevärlden existerar, att förmedla budskap från andevärlden och att budskapen ska vara relevanta och förstås av mottagaren.
Hålla en seans på ca 1 timme där du har kontakt med andevärlden och minst sex stycken blir identifierade av mottagaren och att budskapet är relevant och förstås av mottagaren.
Du ska kunna leda meditationer.
Du ska kunna leda utvecklingscirklar i intuition och medialitet.
Godkänt på teoriprov rörande allmänna frågor om mediumskap, spiritualism, bemötande av klienter och etik inom området.

Du ska ha minst tio referenser från mediala demonstrationer. Varav fem från Spiritualistiska föreningar. Det ska framgå hur du har genomfört de olika momenten (presentation av dig själv och hur du arbetar, bevis för kontakt med andevärlden, hittat rätt person i publiken för din andekontakt, framfört budskap som är förståeligt
Du ska ha genomfört minst 30 privatsittningar varav du behöver ha minst tio skriftliga referenser.
I referenserna bör det framgå hur du har genomfört de olika momenten (presentation av dig själv och hur du arbetar, bevis för kontakt med andevärlden, framfört budskap som är förstårlig och relevant för mottagaren).
Slutprovet för att få ditt certifikat består av att du lämnar dina referenser, gör teoriprovet där du ska ha minst 90% rätt samt håller en medial demonstration. Du blir bedömd av mig som är din lärare och mentor.

Det är jag som lärare som avgör när du är redo att prova för Certifikatet.
Certifieringen sker under en helgkurs.