Munay-Ki
Regnbågsmänniskan

Munay-Ki kommer från ett ord på quechua som betyder ”Jag älskar dig”. Munay-Ki är de nio initieringsriterna för att bli en person med kraft och visdom, en person som accepterat vårdandet av hela skapelsen. De nio riterna är gemensamma för alla shamanska traditioner, även om de uttrycks i olika former och stilar i olika kulturer. De härstammar från de stora initieringar från Hindus valley som togs till Amerika av de första medicin männen och kvinnorna som gick över Baring Straights från Sibirien under istiden för 30’000 år sedan. Dessa modiga resenärer var laikas, den gamla tidens earthkeepers.

Laikas har alltid varit vanliga män och kvinnor som levt annorlunda/enastående liv. De hade inte fötts med särskilda gåvor från Anden utan hade erhållit ovanlig skönhet (eng: grace) och kraft genom böner, studier av visdomslärorna eller insikterna, och disciplin. En del växte till att bli berömda ledare och healers, medan andra levde stillsamma liv under det att de uppfostrade sina barn och odlade majs. Laikas kände att människor skulle komma till Munay-Ki när de var redo och kände ett kall att göra det.

Många av er har tagit emot ett sådant kall från Anden, och längtar efter att genomföra en förändring i världen och i era liv. När du kommer till Earthkeepers väg med uppriktig intention och ett öppet hjärta, märker du snart att du inte är ensam. Du kommer att befinna dig i sällskap av likasinnade människor som strävar efter att leva efter etik och vision. Och du finner dig själv i sällskap av earthkeepers som levt på den här planeten för många tusen år sedan, ljusvarelser vilka nu är en del av livets stora matris. Dessa Earthkeepers kommer att lägga sin vision till din.

Under det att du upplever Munay-Ki, kommer du att känna närvaron och förnimma visdomen från dessa ljusvarelser som har gjort sig fria från den linjära tiden och nu vistas i helig tid, i evigheten, fri från karmats grepp och återfödelse. Munay-Ki kommer att rengöra ditt ljusenergifält från det psykologiska avfallet från tidigare trauman. Då du höjer din vibrationsnivå, kommer dessa ljusvarelser till dig och vägleder dig. Ta kontakt med de, och du kommer kunna minnas berättelser som du aldrig har upplevt direkt, men som nu är dina. Du kommer att minnas hur du sitter runt en eld med buffeln bakom dig, och hur du mediterar i ett stentempel ovanför snögränsen.

Då Earthkeepers även kommer från framtiden, kan de hjälpa oss att få tillgång till de vi kommer att bli som människor 10’000 år från idag. Minnena från det förflutna är tillgängliga för Laikas som kopplar upp sig på denna stora reservoar av kunskap som existerar utanför tiden. Visionerna om framtiden kommer som möjligheter, därför att allt i framtiden fortfarande är i form av möjligheter. Det är därför Earthkeepers från Hopi, Maya, Inka och många andra nationer regelbundet samlas för att be för fred på jorden. De gör det genom att spåra längs de möjliga framtiderna för planeten för att finna en där floderna och luften är rena, och människor lever i harmoni med varandra och naturen. Genom att hitta denna önskvärda framtid inkorporeras den i vårt kollektiva öde och gör denna framtid en aning troligare än den var innan, eftersom dessa Eartheepers gett denna framtid mer energi genom att spåra och fokusera på den. De drömmer den värld som skall komma.
 
När vi sätter oss i förbindelse med dessa ljusvarelser blir deras berättelser våra. Faktiskt så ”kommer vi ihåg” hur vi tog oss fram över Behrings sund eller hur vi gick genom Sonora öknen till Centralamerika, eller ännu tidigare, hur vi tog oss över Himalaya ner till de grönskande dalarna på vår resa norrut från Indien. När vi bekantar oss med Earthkeepers från framtiden får vi tillång till kunskap som kan uppgradera kvalitén på vårt DNA. Detta går tvärsemot vetenskaplig kunskap som säger att våra gener endast kan bli informerade av det förflutna, dvs. av de gåvor och sjukdomar som våra förfäder hade. Laikorna vet att när du är fri från tidens grepp kan framtiden likt en jättestor hand sträcka sig bakåt i tiden och dra dig framåt. Du kan bli influerad av den som du kommer att bli.
 
När du tar emot Munay-Ki kommer dina chakran att klarna och du kommer att förvärva vad Laikorna kallar en ”regnbågskropp”. Detta sker när dina chakran glöder med ursprunglig utstrålning. Varje chakra har sin färg och när de lyser med sitt ursprungliga ljus strålar de av regnbågens alla färger. När de är dämpade av trauma från detta och tidigare liv får vår ljuskropp en grådaskig nyans och våra chakran blir fulla med psykologiskt avfall. När vi väl har fått en regnbågskropp kan Earthkeepers nå fram till oss för att de inser att vi delar en gemensam vision och ett gemensamt kall. När detta sker och om vi har utvecklat förmågan att se den osynliga världen kan vi urskilja de tidigare fysiska formerna som dessa ljusvarelser haft. Ibland ser människor dessa uråldriga Earthkeepers som den amerikanska ursprungsbefolkningens äldste, ibland bär de dräkter från Asien eller pälsar från Sibirien eller till och med fjädrar från Amazonas. Ibland kan man uppfatta deras tankar och känslor. Du kommer också att ha tillgång till deras visdom och berättelser. Så småningom, när du tar emot den sjunde, åttonde och nionde initieringen kan du ladda ner en nyare och bättre version av den mjukvara som informerar ljuskroppen, som i sin tur informerar ditt DNA och ger det instruktioner om hur den ska skapa en ny kropp som kommer att åldras, helas och dö på ett nytt sätt.
 
Du behöver inte göra något för att dra till dig dessa ljus Earthkeepers. De kommer att komma till dig när du bjuder in dem och när du är redo att ta emot dem. När eleven är redo dyker mästaren upp. De kommer inte att störa dig på något sätt men är tillgängliga för att ge dig stöd i din strävan att föra in lite mer ljus och helande i världen. De är också där för att skydda dig från all negativitet och rädslor som finns i världen idag.


Ljusvarelsernas natur
 
Dessa ljusvarelser är vår andliga ”medicinätt”. De är människor som har transformerats till änglar. Vissa finns i fysiska kroppar, andra i andlig form men alla har mandatet att beskydda dem som ser efter jordens välbefinnande. Buddisterna kallar dem för Bodhisattvas. De är de finaste andliga allierade man kan ha och de förser oss med kunskap om hur man blir en ängel. Det är detta som Laikornas profetia betyder när de säger att vi har potentialen att bli homo luminous. Redan i det här livet kan vi utveckla vår ljuskropp till att bli som en ängels. Munay-Ki erbjuder oss energinycklar för att göra detta.
 
När vi utvecklas till homo luminous behöver vi inte längre kalla på änglar och ärkeänglar för att hjälpa oss att hitta en parkering eller ändra våra levnadsvillkor eftersom vi blir som dem. I Bibeln står det att Gud sa: ”Se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet.”[1]
 
När vi blir Earthkeepers förenas vi med en rad av änglar som kommer från flera olika världar och som var de första själarna efter Skapelsen. De lever inte om och om igen i fysiska kroppar som vi gör eftersom de inte behöver en fysisk form och eftersom de inte behöver lära sig och växa genom att leva i den materiella världen. De har evigt liv och de är beskyddare av många världar i många galaxer.
 

Initieringsriter

Utbildningen av Earthkeepers har en energimässig komponent, en serie initieringar som hjälper oss att utveckla en ny arkitektur i vårt ljusenergifält . Dessa riter förankrar var och en av de kritiska övergångarna i processen att bli homo luminous.

De nio riterna är summan av det totala antalet anpassningar vi går igenom då vi gör övergången från den mänskliga kroppen till en ängels kropp.

Dessa riter gavs först till uråldriga lärare från änglavarelser, och förs nu vidare från lärare till student. När en Earthkeeper ger Munay-Ki till en student är det medicinätteledet av ljusvarelser som överför sig självt, från huvudet på mästaren till studenten då de lutar sig mot varandra och berör varandra, panna mot panna. För att överföra denna energimässiga transmission, håller Eartkeepern helt enkelt ett heligt rum och tar in och blir vibrationen av den nivå hon vill överföra. Du inte på egen hand kan genomgå dessa riter, men då du själv har fått de, är riterna dina att ge/överföra till andra på det sätt du önskar. Men det finns en varning. Rites ges utan kostnad. Du får ta en summa för att coacha klienten genom de förändringar som de kommer att gå igenom under det att de får riterna, men inte för själva Munay-Ki.


De nio riterna
 
Den första riten är Healer’s rite, som förbinder dig med Earthkeepers från det förgångna som kommer för att hjälpa dig i ditt personliga helande. Laikorna vet att vi har en oerhörd andlig hjälp tillgänglig för oss. Dessa ljusvarelser arbetar med oss under vår meditation och när vi sover för att hela våra sår från det förflutna och de sår vi ärvt av våra förfäder.

Den andra riten består av skydd som installeras i din ljuskropp. Dessa är kända som ”Bands of Power” och består av fem energiband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Dessa band installeras i din ljuskropp och fungerar som filter som bryter ner negativ energi som kommer din väg till någon av de fem elementen. På så sätt kan dessa negativa energier nära dig istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk. Bands of Power är alltid ”på” och negativ energi studsar direkt bort från dem. I en värld fylld av rädsla utgör banden ett grundläggande skydd.
 
Den tredje riten är Harmony rites i vilken du tar emot sju arketyper i vart och ett av dina chakran. I första chakrat tar du emot ormens arketyp, jaguarens arketyp tas emot i det andra, kolibrins arketyp i det tredje och örnens arketyp i det fjärde. Därefter tar du emot tre ärkeänglar i var och en av de tre övre chakrana. Huascar Inka, väktare av undervärlden och det undermedvetna överförs i det femte chakrat; Quetzacoatl, Amerikas befjädrade ormgud och väktare av mellanvärlden (den värld vi är medvetna om) överförs till sjätte chakrat och slutligen överförs Pachakuti, beskyddaren av den övre världen (vår gudsmedvetande) och väktaren av den tid som kommer till sjunde chakrat. Dessa arketyper överförs till dina chakran som frön. Dessa frön växer med hjälp av eld och du måste genomföra ett antal eldmeditationer för att väcka dem och hjälpa dem att växa. Efteråt hjälper de till att förbränna den psykiska sörja som byggts upp i chakrana så att de kan lysa med sina ursprungliga ljus och du utvecklar en regnbågskropp. Denna rit hjälper dig att ömsa ditt förflutna såsom ormen ömsar sitt skinn.
 
Den fjärde är Seers rites. Denna rit installerar trådar av ljus som sträcker sig från ditt syncentra på baksidan av huvudet till tredje ögat och hjärtchakrat. Denna övning väcker din förmåga att se den osynliga världen. Många av eleverna på Healing the Light Body School upptäcker att de några månader efter att ha fått Seer rites har förmågan att se energier.
 
Den femte riten är Daykeeper rites. Daykeepers var mästare över de urgamla stenaltarna som är att finna på heliga platser runt om i världen, från Stonehenge till Machu Picchu. Daykeeper har förmågan att kalla på kraften hos dessa urgamla altare för att hela och bringa balans i världen. Detta är en energiöverföring som sammanför dig med Laikor från det förflutna. Enligt sägnen kallar Daykeepers på solen så att den stiger upp varje morgon och stiger ner varje kväll. De försäkrade sig om att människorna var i harmoni med Moder Jord och ärade det feminina. Daykeepers var barnmorskor som övervakade födslar och död, de var örtkunniga eller kloka gummor. De var oftast kvinnor och hade kunskaper om den feminina jorden. Denna initiering påbörjar ditt helande av det feminina i ditt inre och hjälper dig att gå bortom rädsla och att gå i fred.
 
Den sjätte är Wisdomkeeper rites. Legenderna säger att den urgamla visdomen finns i de höga bergen. De snöbeklädda topparna ansågs vara kraftplatser, precis som andra berg runt om i världen, från Mt Sinai till Mt Fuji till Mt Olympus, har blivit ärade som platser där människan mött det gudomliga. Wisdomkeepers är medicinmän och –kvinnor från det förgångna som övervunnit döden och klivit utanför tiden. Wisdomkeepers’ uppgift är att skydda medicinlärorna och att dela med sig av dem till andra när de så finner lämpligt. Denna rit hjälper dig att kliva bortom tiden och smaka på evigheten.
 
Den sjunde är Earthkeeper rites. Denna rit sammanför dig med ärkeänglar som är beskyddare av vår galax. De sägs ha mänsklig form och vara höga som träd. Earthkeepers som är ombud och tjänare för allt levande på jorden står under direkt beskydd av dessa ärkeänglar och kan åkalla deras kraft när de behöver för att bringa helande och balans till vilken situation som helst. Earthkeeper rites hjälper dig att lära dig att gå vägen som ”den som ser” och att drömma den värld som ska komma.
 
Den åttonde är Starkeeper rites. Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen som sägs ska komma omkring år 2012. Enligt sägnen så kommer din fysiska kropp att börja utvecklas till Homo luminous när du tagit emot denna rit. Åldrandet bromsas upp och du får större motståndskraft mot sjukdomar som du tidigare varit sårbar för. Efter att jag[2] tagit emot denna rit upptäckte jag att jag inte i första hand processade påfrestningar på den fysiska nivån. När jag blev förkyld processade jag det på energinivån och förkylningen var över på en till två dagar istället för en vecka eller två. Jag började leva och processa händelserna i mitt liv på den andliga nivån. När du tar emot denna rit tar du på dig att vara ett ombud och en tjänare för tiden framför oss och alla framtida generationer.
 
Den nionde riten är Creator rites. När du tar emot denna rit väcker du Gudsmedvetandet inom dig och du tar på dig att var ett ombud och en tjänare för hela skapelsen, allt från det minsta sandkorn till den största anhopningen av galaxer i universum. Denna rit har aldrig tidigare varit tillgänglig på jorden. Även om det funnits individer som uppnått denna initiationsgrad och uppnått Kristus- eller Buddamedvetande, har det aldrig varit möjligt att överföra detta från person till person förrän nu. Så även om Ande-till-människa överföringar har förekommit så har människa-till-människa överföringar varit omöjliga fram till nu. Creator rite lyftes fram för första gången och gavs till oss av Inkaäldre i Anderna sommaren 2006.


En notering från författaren

Enligt folkliga traditioner, går visdomslärorna bakåt i tiden 100’000 år. Under denna tid, har lärorna genomgått många förändringar, under det att bergsmänniskor migrerade till frodiga odlingslandskap och senare korsade Sibiriens is in i de täta skogarna på den Amerikanska kontinenten. Idag, går vi igenom en annan utveckling i evolutionen då vi bringar denna uråldriga kunskapssamling in i 20 århundradet. Och även om den yttre formen av lärorna varierar, är den inre formen densamma.

Jag tror att de nya Earthkeepers som, det sägs, kommer att komma från Väst. Jag vill gärna höra om dina erfarenheter med insikterna, och dina framgångar och utmaningar som du möter i ditt praktiserande.

I Munay
Alberto Villoldo
www.thefourwinds.com 
Quetzalcoatl den bevingade ormen, väktare av mellanvärlden.


e5d7be2e-4161-4812-b2ed-ec309eba6b92jpg

Quetzalcoatl den bevingade ormen, väktare av mellanvärlden.
Morgonens och gryningens gud; den som bringar dagen och morgonstjärnan.
Quetzel är en vacker djungel fågel och Coatl är en orm, en reptil, med fjädrar.

En bevingad orm som har lärt sig att flyga, organisatören för mellanvärlden.
Han kom med konstbevattning, medicinväxter och sten - hantverk.
Han vandrande genom Amerika och kom med stabilitet, musik, dans, flöjter och trummor.
Trots att det har blivit förlorat i vår kultur kan vi kalla på den individuellt, en animistisk kunskap om jordens vägar.
Organiserar din relation med mellanvärlden.
När du kommer i rätt relation med Quetzalcoatl behöver du inte styra ditt liv i detalj längre.