13939590_1389828194366347_5746349749234107516_njpg
Munay Ki - Regnbågsmänniskan
Ny kurs 30-31 januari 2021
Munay-ki består av tio initieringsriter, vars syfte är att höja mänsklighetens medvetandenivå, hela oss och transformera vårt energifält. Urgamla sydamerikanska profetior talar om en ny människa, "Homo Luminous" som uppstår på jorden; en människa som lever fri från rädsla och som befinner sig i sin transcendentala natur. Munay-Ki renar din ljuskropp från psykiska blockeringar som skapats av trauman i det förflutna, och ger dig möjlighet att leva ett liv fri från rädsla. Genom att rena kroppens chakra från obalanser och tidigare trauman lyser de med sin ursprungliga ljus, och vår ljuskropp strålar av regnbågens alla färger. Vårt energifält och vi förvandlas. Riterna härstammar ur initieringar från Indien, som fördes över till Amerika från Sibirien för ca. 30.000 år sen. De är vanliga inom alla shamanska traditioner.

Du blir initierad i de nio riterna och lär dig även att ge riterna vidare.
Kursen ger dig de nio riterna och du får även den 10e Nustas.
Du får även din egen Pi-stone och kan sen ge Munay Ki vidare till andra.
Möjlighet att efter kursen delta i Munay Ki träffar och eldceremonier.
Manual,pi-stone och diplom ingår.

Pris: 2000 kronor
Plats: Slottsgatan 143 Norrköping
Kursledare Rose-Marie Lundbäck
Info och anmälan ring 0739-475467 eller mejla info@reikilady.se
www.reikilady.se

Quetzalcoatl den bevingade ormen, väktare av mellanvärlden.

e5d7be2e-4161-4812-b2ed-ec309eba6b92jpg

Morgonens och gryningens gud; den som bringar dagen och morgonstjärnan.
Quetzel är en vacker djungel fågel och Coatl är en orm, en reptil, med fjädrar.

En bevingad orm som har lärt sig att flyga, organisatören för mellanvärlden.
Han kom med konstbevattning, medicinväxter och sten - hantverk.
Han vandrande genom Amerika och kom med stabilitet, musik, dans, flöjter och trummor.
Trots att det har blivit förlorat i vår kultur kan vi kalla på den individuellt, en animistisk kunskap om jordens vägar.
Organiserar din relation med mellanvärlden.
När du kommer i rätt relation med Quetzalcoatl behöver du inte styra ditt liv i detalj längre.