REIKIHEALING

 
Reiki är en japansk healingform som vem som helst kan lära sig. Rei betyder himmelsk-universell Ki är samma som Qi och betyder livskraft. Reiki är alltså universell livsenergi som finns överallt i universum. Man lär sig kanalisera den här energin och använda den för sin egen del eller för att hjälpa andra. Behandlingen är mycket enkel du lägger dina händer på den som ska helas så överförs Reikienergin från dina händer. Behandlingen kan upplevas på olika sätt men oftast blir du avslappnad och går in i ett meditativt tillstånd.Reikienergin går in i dig söker upp obalanser som den rättar till och den löser upp blockeringar och gör att din egen livsenergi flyter bättre.Händerna upplevs som varma eller som att de pulserar.Du kan även heala i auran dvs du håller händerna en bit ifrån och kommer på så sätt åt problem i livs och astralkroppen.
Distansreiki...du kan ge healing på avstånd och det är oerhört kraftfullt. Du behöver alltså inte ha personen hos dig utan lika gärna på andra sidan jordklotet.
Du kan även skicka bakåt och framåt i tiden du programmerar tidpunkten du vill att Reikin ska nå fram.
 
Reiki är egentligen en andlig väg som du beträder när du låter dig invigas i den.
Det finns många berättelser om Reikins grundare Mikao Usui som var japansk munk och som levde i Japan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Jag berättar en av de här och ni kommer att hitta flera andra i böcker och på Internet senare.Usui intresserade sig för Buddhas helande förmågor och det faktum att inte bara Buddha utan även hans lärjungar var i besittning av dessa.
Samma sak gäller för övrigt Jesus och hans lärjungar!
Usui ville få tillgång till denna förmåga då han runt omkring sig såg misär och att folk led av olika fysiska åkommor.
Han började söka i de buddhistiska skrifterna /Sutrurna efter något dokument som beskrev allt detta.
Han fick söka i flera år innan han hittade en anteckning i Lotussutran om hur man genom att kontakta en högre makt kunde få tillgång till healinggåvorna.
 
 
Det han fann var en samling mantran men inget om hur man aktiverade healingenergin.
För att försöka få mer insikt begav sig Usui till ett heligt berg i Japan, Mount Kouri Yama utanför Kyoto. Där fastade han och mediterade under 21 dagar men ingenting hände förrän den 21a dagen i gryningen. Usui såg då ett stort ljus komma emot sig på himlen och det bara växte och växte. Det började röra sig snabbt mot honom och Usui blev faktiskt en smula ängslig. Men han lyckades behålla lugnet. I nästa ögonblick träffade ljuset honom i pannan och han fick en vision. Han såg mängder med bubblor i regnbågens alla färger. De förvandlades till vita bubblor med skrivtecken i guld. Han läste ett tecken i taget och blev samtidigt initierad i de och lärde sig hur han skulle använda de.
Usui lämnade berget och visste nu hur han skulle heala människor precis som Buddha och Jesus gjort.
Han gav healingkraften namnet Reiki ett japanskt ord som betyder
Universell Livskraft
 
 
Under flera år bodde Usui i Kyotos slum bland fattiga och sjuka där han gav healing till de och hjälpte de på allehanda sätt. Bland annat med arbete men de återkom alltid och tog upp sitt gamla yrke tiggarens. Då gav Usui upp och började istället åka runt Japan och undervisa i Reiki.Han lärde även upp andra Reikilärare bland annat Hayashi en pensionerad
Marinofficer som öppnade en Reikiklinik i Tokyo. Dit kom 1935 en ung japansk kvinna från Hawaii, Hawaya Takata hon var sjuk och Hayashi botade henne. Takata blev så imponerad av Reiki att hon lyckades övertala Hayashi att lära henne Reiki. Takata tog med sig Reikin till Hawaii och så småningom blev hon Reikimaster.Takata är den person som förde Reikin till västerlandet när hon dog 1980 hade hon lärt upp 22 Reikilärare och de spred Reikin över hela västvärlden.
 
 
För att få tillgång till Reikienergin måste man initieras av en Reikimaster.
Det sker vid en speciell ceremoni och när du väl initierats i Reikin kommer den alltid att finnas med dig. Det räcker att du lägger händerna på någon med intentionen att du ska ge Reiki så flödar Reikienergin.Något som är speciellt med Reiki är Reikisymbolerna.Det finns fyra symboler som har olika användningssätt. Du lär dig Reiki i tre steg, i grundkursen
 
 
I Reiki 1 får du lära dig att ge dig själv och andra Reiki. Du får om du går för mig även den första Reikisymbolen.
I Reiki 2 lär du dig distanshealing och får två symboler till
I Reiki 3 Masterkursen får du tillgång till hela Reikisystemet. Du får Mastersymbolen plus de symboler du behöver för att kunna ge initieringar till dina elever.

Läs mer om mina Reikikurser härlilareikilog1gif


De ursprungliga Reikiidealen
 
Den hemliga konsten att bjuda in lyckan.
Den mirakulösa medicinen för alla sjukdomar.  
Just idag var inte arg.
Oroa dig inte och var uppfylld av tacksamhet.
Hänge dig åt ditt arbete och var vänlig mot människor.
Slut dina händer i bön varje morgon och kväll.
Be dessa ord i ditt hjärta.
Och upprepa dessa ord med din mun.
 
Usui Mikao