Reikielever

Stort grattis till mina nyutbildade Reikimastrar

Anki Andersson och Emma Kollberg som fått sina Reikimasterdiplom idag 4/12 2016

Tacksam att få vara en del av detta och att få se hur Reikin sprids vidare av duktiga Reikilärare.
Lycka till nu med ert Reikiarbete  


13df41c3-b78c-43b6-a524-e1a34e41c522jpg

Stort grattis till mina nyutbildade Reikimastrar

Owe Hägglund och Rose-Marie Fältström som fått sina Reikimasterdiplom idag 8/10 2017

Tacksam att få vara en del av detta och att få se hur Reikin sprids vidare av duktiga Reikilärare.
Lycka till nu med ert Reikiarbete