Privatsittning- Privatseans
Jag är certifierat medium och tar emot för privatsittningar i Norrköping.
När du kommer till mig för en sittning vill jag inte ha någon information om dig eller dina anhöriga.
Det är jag som beskriver den som kommer igenom och det är inte förräns du känner igen som du får budskap.
Jag tar ner minst två stycken till dig och om du känner igen lämnar jag budskap från de.
Du får gärna spela in sittningen på din mobil, kan du inte det spelar jag in och skickar via Sprend.
Du måste ha fyllt 18 år för att komma till mig.
Jag har tystnadsplikt.
Privatsittningen tar ungefär en timme.

Boka tid här bokatid_vit_morkbakgrund_90pxpng