Sex tips att avslöja ett falskt medium
(av pastor Stephen Hermann, USA, översatt av Peter Palm-Schwandt)

Många människor påstår idag att de är medier eller kanaler för andevärlden. En person som är tränad och har ett mediums känslighet kan känna in sig på någons arbete och känna efter och avgöra om den personen verkligen har en länk med någon i andevärlden eller inte. Hur kan då människor utan denna bakgrund och kunskap upptäcka om ett medium arbetar seriöst med andevärlden eller bara sitter och fantiserar eller rakt av bluffar? Här är några tips om vad man kan titta efter:

1. Påstår mediet sig vara en utvecklad eller utvald representant för andevärlden? Påstår de att de endast kanaliserar högt utvecklade spirituella guider eller mästare?
Andevärlden arbetar med oss alla. Alla har vi guider som arbetar med oss på den andra sidan och som försöker hjälpa oss. Vi har alla hjälpare också. Så om mediet påstår att de kanaliserar någon speciell person som är mycket högt utvecklad i andevärlden, t.ex. Jesus eller Maria, så är det ett säkert tecken på att det antingen är helt förvirrat av sitt ego eller så är det helt enkelt en bluff och bedragare. Det kanske verkar ganska osannolikt att ett medium kanaliserar Elvis, men det är ännu mera osannolikt om de kanaliserar en högt utvecklad mästare eller ärkeängel. Andevärlden dras endast till de människor med liknande vibration som sin egen. Lever då den personen så att det skulle kunna jämställa dem med Moder Teresa? Har de en liknande karaktär som Jesus? Är de mästare och därför dras bara till andra mästare? De högt utvecklade lärarna som arbetar med och inom "den stora planen" är ödmjuka. Högt utvecklade själar är bara intresserade av att nå andra människor, inte att uppnå berömmelse. Ingen högt utvecklad lärare har någonsin haft behov av att synas, utan endast låter det enkla budskapets visdom lysa igenom.

2. Frågar mediet efter information om ditt liv och om den och den är på den andra sidan, o.s.v. så var försiktig.
Ett riktigt medium ställer inte frågor om din bakgrund. Om det finns en äkta länk med andevärlden så vet mediet via andevärlden vad som behövs för din situation. Om mediet ställer en massa frågor om detaljer, så kan det vara en indikation på att mediet försöker att använda denna information under ett senare tillfälle och låtsas då att det kommer från andevärlden. Det är bäst att inte ge mediet någon information alls. Se upp speciellt för dem som vill att du ska fylla i ett skriftligt formulär innan sittningen. Nej, mediet ska bara få information från andevärlden som du behöver höra. Meddelandet ska vara relevant för dig i din livssituation, utan att mediet vet någonting om det i förväg. Faktum är att ju mindre ett medium vet om dig i förväg desto lättare är det för mediet och desto bättre blir sittningen, för de är då mindre störda av förutfattade meningar och tankar.

3. Är seansen eller sittningen bevisbar?
En seans eller sittning ska kunna bevisas. Era nära och kära som kommer igenom från andra sidan ska kunna identifieras av dig. Mediet ska kunna ge specifika och detaljerade bevis som gör att identifiering kan göras. Dessa detaljerade bevis ska givetvis inte kännas till av mediet. Om du redan har berättat för mediet om din situation och om dina släktingar och vänner som redan är på andra sidan, var kan du då finna kvalitativa bevis med sittningen? När det gäller medium som kanaliserar t.ex. guider så kan mediet producera s.k. "faktiska" bevis som har hämtats in från din aura. Så var kritisk. De bästa bevisen är när du själv inte vet något om det utan måste kolla upp det efteråt. Så finns de medium som ger dig en beskrivning av dina tidigare liv och där hänger verkligen bevisningen på en lös tråd.

4. Är meddelandet relevant för dig och din livssituation vid denna tidpunkt?
Andevärlden kommer alltid igenom med information som hjälper dig. Så om sittningen inte ger dig någonting eller tillför dig något, det spelar ingen roll hur gulligt eller kärleksfullt det kan låta, så är det inte en bra sittning. Även om meddelandet om jorden och människans utveckling, om hur vi kommer att nå en högre frekvens, o.s.v. kan låta bra, så är det inte till någon speciell hjälp för dig i nuet, ditt dagliga liv. Andevärlden vet precis vad du går igenom i livet och ett medium som arbetar med andevärlden ska kunna ge dig ett meddelande som kan hjälpa dig att ändra och förbättra din omedelbara situation.

5. Är sittningen upplyftande och stimulerande?
Andevärlden gör inte våra val åt oss eller talar om för oss vad vi ska göra, utan erbjuder oss alternativ och inspirerar oss att se allting från den ljusa sidan och försöker få oss att se allting i perspektiv. Vi har både rätt och skyldighet att göra våra egna val. Om inte sittningen ger oss en känsla av att ha fått mer kraft och att det är lättare att göra våra val, så är det inte någon bra sittning. Att arbeta med andevärlden är upplyftande. Meddelandet ska alltid ha en healingkvalitet med sig som gör dig upplyft. Andevärlden kommer aldrig med någonting negativt eller förödande, utan framför saker på ett hjälpfullt och positivt sätt. Om mediet varnar dig för en förbannelse eller dålig energi runt dig (och antagligen försöker sälja in mer tjänster som hjälper dig med dem), så arbetar mediet inte med andevärlden. Se upp för medium som föreslår att du behöver en ny sittning snart. Normalt borde en sittning räcka minst sex månader eller längre. Andevärlden uppmuntrar oss att stå på våra egna ben och att inte vara beroende av någon annans vägledning.

6. Påstår mediet sig vara i trans men beter sig löjligt?
Det finns många nivåer av trans. Med inspirerat tal och klarseende är mediet fullt medvetet, men har "överskuggats" av andevärlden. Det betyder att mediet får en konstant ström av intryck från andevärlden, men är fullt medveten om vad som sägs och kan välja hur meddelandet ska framföras. De flesta medier arbetar på det här sättet. Trans har flera olika stadier som varierar från lätt till djup trans. I ett lätt transtillstånd är mediet medveten om att anden som kontrollerar det använder sig av dennes mun och stämband, men väljer inte eller gör någon som helst form av översättning av meddelandet. Djup trans är mycket ovanligt. Under djup trans är mediets medvetande helt bortkopplat. Mediet är helt omedveten om vad som sägs och vad som sker; medan de befinner sig i detta transtillstånd så kan de inte minnas något meddelande efteråt. I alla nivåer av trans ger mediet endast bort kontrollen tillfälligt till andevärlden. Andevärlden tar inte över mediets kropp utan arbetar genom mediets aura och använder sig av mediets "röstlåda". Rösten kan förvrängas lite grann men andevärlden använder inte några konstiga accenter eller konstiga uttal om det inte är viktigt att bevisa andens identitet. Annars vore det bortkastad tid och andevärlden är en pragmatisk värld – de slösar inte med energi, för deras ändamål är att framföra meddelanden från deras sida till vår. Under ett transtillstånd finns inget rum för felaktigheter – om mediet säger sig vara i trans kommer det också att lämna uppgifter som är till 100 % korrekta, annars är det inte i trans! Till slut, bli inte lurad av någons påstådda titlar eller erfarenheter, deras påstådda kunskaper eller antalet böcker eller videos som de har gett ut. Mediumskap är en vetenskap och lyder under strikta principer. Att utge sig för att vara ett medium utan någon form av utbildning eller bra träning är etiskt fel, precis som att utge sig för att vara läkare utan en riktig utbildning, och kan vara potentiellt lika farligt. Att lura människor för pengar är mycket lågt och att psykologiskt skada en person som är skör och söker hjälp är avskyvärt.
Hoppas dessa punkter har hjälpt Er att kunna urskilja lite bättre. Lycka till!

Riktlinjer vid ett besök hos ett medium
Alla privatsittningar är en form av andlig kommunikation – densamma som du skulle uppleva på en seans. Den enda skillnaden är att under den här kommunikationen med andevärlden så sker den privat. Alla försök att kommunicera med andevärlden är under naturliga omständigheter helt och hållet experimentella och därför kan resultatet variera och tillfredsställelse kan aldrig helt garanteras.
De flesta människor är nöjda med en privatsittning men skulle mediet inte kunna kommunicera med andevärlden denna gång av någon anledning ska du alltid kunna fråga efter pengarna tillbaka. En privatsittning ska leda till bevis och vara en trevlig upplevelse. Det ska inte vara ett tillfälle att vara del av en djupare diskussion om vad spiritualism är men om det är det du vill ha så bör du arrangera det med mediet innan privatsittningen börjar.

Här är några av de svar till de frågor du kanske har för en privatsittning:

Spår de min framtid?
Garanterat inte. Spirituella medier spår inte. De försöker att ge dig information och bevis för att själen överlever den fysiska döden.

Är det skrämmande?
Inte alls. De människor du skulle vilja kommunicera med från andra sidan är de människor som du har hållit kär och som har brytt sig om dig. – Varför skulle du vara rädd för dem?

Om de berättar någonting som jag absolut inte vill veta någonting om då?
Andevärlden är bundna att kommunicera i termer som sanning och kärlek och därför skulle de aldrig säga någonting som skulle göra dig upprörd eller orolig.

Kan de berätta någonting om min framtid?
Nej! Det kan de inte för din framtid existerar inte. Eftersom de inte är tyngda av sitt intellekt eller materiella behov kan de se längre och med mycket större perspektiv. De skulle vilja hjälpa oss och guida oss när vi står vid ett vägskäl i livet och inte är riktigt säkra på vilket beslut vi borde ta. Många gånger kan de se vad våra dåliga beslut kan leda oss till och därför ger de oss mera möjligheter att välja mellan.

Vet mediet allting om mig?
Mediet vet absolut ingenting om dig innan privatsittningen börjar. Under sittningen får mediet bara veta de viktigaste sakerna om dig som andevärlden väljer att berätta om honom eller henne. Precis som när de skulle vara här så respekterar de ditt privatliv och ingenting privat eller personligt kommer att berättas – om inte det skulle vara av yttersta vikt för kommunikationen. Mediet kan oftast inte komma ihåg vad som sagts efter seansen/privatsittningen.
Borde jag försöka att tänka på en person eller personer som jag skulle vilja ha meddelande ifrån?
Det kanske händer om du försöker men det finns ingen garanti att ett meddelande från den speciella personen kommer att komma igenom. Glöm inte att vi förlitar oss helt på andevärlden att kommunicera. Vi kan inte "ringa upp" dem – det är de som bestämmer om vi kommer att kommunicera eller inte. Koncentrationen eller önskan om en speciell person att komma igenom och kommunicera är inte att rekommendera då det kan begränsa de i andevärlden som är där för att prata.

Är det någonting som jag kan göra för att sittningen ska bli bättre?
Försök att hålla ett öppet sinne. Försök att inte begränsa dina tankar på en eller två personer. Meddelanden kan komma från vilken som helst som du har känt (eller t.o.m. från personer som har gått över till andra sidan innan du föddes). Var ärlig mot mediet – om det är någonting som du inte förstår av meddelandet som ges till dig så säg till mediet att förklara för dig och göra det lättare att förstå. Var ärlig mot dig själv och säg inte "nej" för att vara annorlunda och säg inte "ja" för att vara hjälpsam.

Håll dessa enkla riktlinjer i tankarna så blir din privatsittning en erfarenhet som du sent kommer att glömma.
Personligen så tycker jag också att man ska vara vaksam på om mediumet använder sitt egna namn eller har hittat på ett namn.
Dra då uppmärksamheten till er – det kan vara tecken på oseriös verksamhet. Likaså om det inte finns ett telefon nummer man kan nå mediet på!